O podjetju

Družba Silkem, d.o.o., je leta 1991 nastala na osnovi 40-letnih izkušenj v proizvajanju aluminijevega hidrata in specialnih glinic, inovativnosti in skrbno zastavljeni strategiji razvoja specializiranega proizvodnega programa sintetičnih zeolitov, silikatov in specialnih glinic. Silkem danes trži svoje proizvode na več kot 40 nacionalnih tržiščih: deloma neposredno, deloma pa prek ozko specializiranih zastopnikov. Današnjo fleksibilnost in sposobnost prilagajanja pri zadovoljevanju potrebe naših kupcev po kvaliteti želimo ohraniti tudi v bodoče, kljub nenehnemu povečevanju obsega proizvodnje. Na področju zagotavljanja kvalitete smo zato vpeljali standard ISO 9001 in tako tudi formalno potrdili svoja dolgoletna prizadevanja za oskrbo svojih kupcev s kakovostnimi proizvodi. Več informacij o podjetju Silkem si si oglejte na spletni strani www.silkem.si.


silkem